FAQ


Hvor kommer radon fra? Hvad kan jeg gøre ved det?
Vi har forsøgt at samle nogle ofte stillede spørgsmål og svar på denne side.

SPØRGSMÅL & SVAR

Hvor kommer radon fra? Hvad kan jeg gøre ved det? Spøgsmålene er mange, når snakken falder på Radon. Vi har forsøgt at samle nogle ofte stillede spørgsmål og svar på denne side.

Hvor mange radondetektorer skal jeg bestille?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man laver en måling i alle opholdsrum.
Opholdsrum er rum, som familien benytter i min. fire timer/dag.

  • Soveværelser.
  • Stue og alrum.
  • Opholdsrum, som er en del af det opvarmede etageareal: Børneværelser, hjemmekontor, hobbyrum, tv-stue.
  • Sundhedsstyrelsen anbefaler derudover mindst én detektor pr. etage.
Der skal måles i rum, hvor mennesker opholder sig flere timer dagligt. Benyttes et rum mere end fire timer dagligt, betragtes det som et opholdsrum.
Er der fire opholdsrum eller færre på etagen, er målingen repræsentativ, hvis den udføres i alle opholdsrum med konstruktioner mod jord. Er der flere end fire opholdsrum, kan der suppleres med måling i hver tredje af de ekstra opholdsrum.
Er der opholdsrum i kælderen, skal der også opsættes målepunkter her. Er kælderen ikke godkendt til beboelse, indgår disse målepunkter ikke i boligens samlede årsgennemsnit.
På etager over stueetage bør der foretages mindst én måling pr. etage. Desuden bør der måles i udsatte rum og opholdsrum. Udsatte rum er opholdsrum med rørgennemføringer fra jord eller revner i konstruktioner mod jord og rum, som græser op mod fx elevator-, ventilations- og installationsskakter.
Indeholder boligen kun ét rum, skal måling af radon foretages med mindst to målere, hvorved der kan udregnes et årsgennemsnit. Målerne må gerne placeres i samme målepunkt. Foretages en måling med blot én detektor, kan der ikke udregnes et årsgennesnit.

Tabellen er taget fra SBI-anvisning 270 (2018) Måling af radon i bygninger som udgives af Statens Byggeforskningsinstitut, og viser eksempler på hvor mange detektorer man skal bruge i forskellige situationer.
Bygningstype Mindste antal målere Rum hvor radon måles
Bolig i ét plan med terrændæk/kælder/krybekælder 4 4 opholdsrum
Bolig i to etager med terrændæk/kælder/krybekælder 4 3 opholdsrum i stueetage og et opholdsrum på 1. etage
Bolig i ét plan med kælder godkendt til beboelse 4 2 opholdsrum i kælder og 2 opholdsrum i stueetage
Et-værelses bolig (Åbent kontorlandskab) < 200 m2 over terrændæk/kælder/krybekælder 2 Et opholdsrum (radonmålere eventuelt placeret samme sted)
Et-værelses bolig (Åbent kontorlandskab) på 600 m2 over terrændæk/kælder/krybekælder 3 Et opholdsrum (radonmålere placeret jævnt fordelt i rummet)
10 kontorer med reception over terrændæk/kælder/krybekælder (11 opholdsrum) 6 6 opholdsrum
Døgninstitution i ét plan med tre stuer (tre stuer, to puderum, fællesrum, personalerum og kontor) 5 5 opholdsrum


Tilbage til toppen af siden

Er det nødvendigt at få radonindholdet målt i min nyopførte bolig?

Ja. Selvom huse, opført efter 1998, skal være udført med radonmembran i terrændækket, er det en rigtig god idé at få radonniveauet målt. Membranens funktion kan være nedsat pga. punktering af denne, eller der kan være tale om anden utilstrækkelig radonsikring.

Tilbage til toppen af siden

Jeg fik testet mit hus for fem år siden, kan jeg stadig regne med denne måling?

Radonniveauet i en bolig varierer afhængig af flere parametre, bl.a. anvendelse af boligen og dennes stand. Derfor er det en god idé at foretage nye målinger, hvis:

måden hvorpå boligen eller specifikke rums anvendelsesform forandres,
der opstår revner i gulve og eller fundamenter,
der er udført renoveringsarbejder på gulve, vand- og varmerør samt andre ledningsarbejder i gulv,
bygningens generelle stand forringes og/eller
der udføres tilbygning.

Tilbage til toppen af siden

Hvor længe, i en bygnings levetid, skal radonsikringen virke?

En bygning skal ved sin opførelse opfylde alle de regler, der er gældende på opførelsestidspunktet. Som udgangspunkt kan bygningen ikke senere blive mødt med krav om at opfylde nye og skærpede forskrifter. Bygningen må dog heller ikke blive forringet, så den bliver i dårligere stand og ikke opfylder de krav, foreskrevet på opførelsestidspunktet.

Tilbage til toppen af siden

Jeg har modtaget mine detektorer, hvordan starter jeg målingen?

Målingen påbegyndes allerede når folien brydes og detektoren tages ud. Detektoren placeres, liggende, ophængt eller stående, hvor målingen ønskes foretaget.

Tilbage til toppen af siden

Jeg har mistet den medsendte konvolut adresseret til laboratoriet, hvad er adressen?

Kontakts os venligst for intoformation om hvor konvolutten skal addresseres til. Vi har valgt at bruge en række ISO akkrediterede laboratorier og vil kunne angive hvilket et laboratorie dine målere skal returneres til.

Tilbage til toppen af siden

Hvornår kan jeg forvente svar på min radon test?

Vi tilstræber altid at afrapportere dine resultater indenfor 4 uger efter indsendelse. I højsæsonen kan der gå lidt længere tid.

Tilbage til toppen af siden

Min radonmåling viser forhøjede værdier. Hvad gør jeg?

Vi, RADONdanmark er kun et målefirma, men vi henviser ofte Teknologisk Institut i Aarhus for rådgivning omkring radonnedbringning.

Tilbage til toppen af siden

Jeg har fortrudt mit køb af Radonmålere. Hvad gør jeg?

Din ordre kan returneres indenfor 14 dage, hvis ikke du har åbnet foliepakkerne, som detektorerene er pakket ind i, hvorefter vi tilbagefører beløbet til dig.

Tilbage til toppen af siden

Jeg har glemt at sætte mine detektorer op. De har ligget i stuetempertur i 1-2 uger. Kan målerne stadig bruges?

Målingerne skal startes indenfor 7 dage efter modtagelsen af detektorerne. Hvis detektorerne er opbevaret ved stuetemperatur for længe, er der risiko for at de er blevet for gamle.
Gamle detektorerne kan bortskaffes som almindeligt affald, der er ikke noget giftigt i dem. Hvis du vælger at bruge gamle detektorer, vil de formentligt stadig kunne give en god indikation af radonniveauet i din bolig.

Tilbage til toppen af siden

Jeg har problemer med placering: både over en meter over gulv og mere end 25 cm fra væg. Det passer ikke med et bord ifht. højde og heller ikke med en hylde ifht afstand fra væg. Må de hænge i en snor?
Og hvor vigtigt er det, at de ikke bliver flyttet? Skal de helst ikke røres eller hvordan skal man tolke det?

I nogle tilfælde kan det godt være lidt svært at finde en god placering, men man kan groft sagt sige, at du skal forsøge at placere målerne så de udsættes for den samme luft du indånder. Samtidig skal du undgå varmekilder og vindueskarme. Hvis du ikke har en god placeringsmulighed kan du overveje at hænge dem op i en loftskrog i en sytråd. Måleren må også gerne ligge ned.

Tilbage til toppen af siden

Hvor længe er målesæsonen?

Målesæsonen starter i 1. oktober og slutter 1.maj - altså i fyringssæsonen.

Tilbage til toppen af siden

Hvad sker der, hvis detektoren vælter?

Der sker ikke noget ved at detektorerne vælter eller flyttes, hvis du skal tørre af, men de må ikke flyttes fra rum til rum. Du må gerne flytte dåsen ned på en anden hylde m.v., men altså lad dem stå samme sted hele perioden, så meget som det lader sig gøre.

Tilbage til toppen af siden

Skal jeg igangsætte målingen på nogen måde?

Så snart detektoren er taget ud af folieindpakningen er målingen igang. Herefter placeres detektoren efter de medfølgende foreskrifter. Man skal hverken klikke, skrue eller forsøge at åbne detektoren.

Tilbage til toppen af siden

Hvordan skal detektoren vende?

Detektoren bør ligge med klistermærket opad.

Tilbage til toppen af siden

Hvordan forholder jeg mig, hvis jeg rejser på ferie i måleperioden?

Bygningen skal benyttes som normalt under måleperioden. Adfærden og brugen af boligen må ikke ændres, fx udluftningsmønstre, da dette påvirker måleresultatet, så det ikke afspejler den normale brug.

Boligen må ikke stå ubenyttet hen i fx forbindelse med ferie. Står bygningen ubenyttet hen i mere end 1-2 uger, bør måleperioden forlænges tilsvarende.

Tilbage til toppen af siden

Klar til at bestille?

Bestil nu fra kr. 335,-